Un Partit transparent

Un compromís amb la transparència
El compromís per la transparència i l’accés a la informació: una prioritat.
Pressupostos anuals del PSC
Pressupost dels exercicis ordinaris, aprovats per la Comissió Executiva del Partit i pel Consell Nacional amb l’informe preceptiu de la Comissió de Control Financer.
Comptes anuals
Balanços econòmics del Partit del Socialistes de Catalunya.
Presentació comptabilitats
El Tribunal de Comptes publica anualment un informe relatiu a l’estat comptable de tots els partits polítics i les organitzacions vinculades.
Fonts de finançament i Llei de Finançament dels Partits
Els partits polítics es doten econòmicament de subvencions d’organismes públics, quotes i donacions dels afiliats i les afiliades, i altres ingressos.
Campanyes electorals
Vols conèixer el cost d’una campanya electoral?
Altra informació econòmica
Tant la informació econòmica per províncies com la informació referent a contractes i convenis del PSC
Open Data PSC
Som un partit obert i volem que coneguis com som per dins.
Avaluacions externes
La nostre transparència es avaluada per organismes externs