Videos RSS

Rosa Maria Ibarra denuncia la manca de planificació del Govern en matèria d’habitatge

La diputada del grup parlamentari socialista, Rosa Maria Ibarra, ha defensat avui al Ple del Parlament de Catalunya la necessitat d’incidir directament en el preu de l’habitatge de lloguer, tot creant un veritable parc públic d’habitatge, que actualment només representa un 2% del total, “un percentatge clarament insuficient i molt per sota del 15% de la mitjana europea”. Ibarra ha lamentat que “el que sí tenim són habitatges buits –uns 47.000 en mans d’entitats financeres- dels quals només 4.000 han estat cedits a la Generalitat per destinar-los a habitatge social”, i ha recordat que “a Catalunya es necessiten 230.000 habitatges de lloguer social”. Durant la seva interpel·lació sobre l’habitatge, la diputada socialista ha lamentat que el Govern no actuï de manera proactiva i planificada, a mig i llarg termini, i que se centri només a resoldre les urgències immediates. Segons Ibarra “el Govern ha de treballar en mesures d’àmbit més concret, que no comporten un esforç econòmic molt important, però que poden ajudar a millorar l’accés a l’habitatge, o el seu manteniment en cas de dificultats a l’hora de poder fer front al seu cost”. Així, ha proposat “impulsar la cessió d’habitatges dels petits i mitjans propietaris, que a canvi de la seguretat del cobrament del lloguer i una possible rehabilitació, podrien posar el seu habitatge en lloguer a un preu taxat”. O també “implementar un servei estable de mediació extrajudicial en les Oficines Locals d’Habitatge (OLH) per a casos d’impagament dels lloguers”. O “el treball transversal entre els diferents Departaments del Govern, els municipis, el Ministeri de Justícia i el Consell General del Poder Judicial per detectar els casos de llançament de l’habitatge, perquè els serveis socials hi puguin actuar”. La diputada del grup socialista ha posat el focus de la seva intervenció en els joves “un dels col·lectius més afectats per l’elevat preu de l’habitatge, lligat, en el seu cas, als alts índex d’atur durant aquests anys de crisi econòmica” i, de fet, ha titllat la seva situació de “dramàtica”. Ibarra ha plantejat mesures concretes per als menors de 35 anys com la bonificació en un 99% de la quota de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats per a la constitució d'arrendaments immobiliaris, la reserva d’un 30% dels habitatges, obtinguts pel procediment de tanteig i retracte, a lloguer social o la reservar del 30% dels habitatges de lloguer social procedents de convenis de cessió amb entitats financeres.