Universitats

L’educació superior exigeix un finançament públic i sostenible. Per una universitat pública de qualitat per atraure i generar talent.

Imatge il·lustrativa de 'Universitats'

El model econòmic que Catalunya vol assolir requereix un sistema d’educació superior del màxim nivell, capaç de formar i captar talent. L’educació és una inversió i no una despesa. Cal un compromís ferm de tota la comunitat acadèmica, així com de les autoritats públiques, per tal de promoure les universitats que Catalunya necessita. Una universitat pública de qualitat és garantia de futur i de camins de solució per fer font a la crisi i a la seves conseqüències i, per això, cal un finançament públic suficient i sostenible. L’educació superior i els parcs científics i tecnològics són prioritaris per a la reactivació econòmica i la cohesió social. Si es continua reduint la inversió en educació i recerca, el retrocés serà irreversible, provocant un mal irreparable en el capital humà i en la qualitat educativa i investigadora.

És imprescindible protegir i garantir l’ensenyament superior i universitari català, la seva eficàcia i eficiència, així com la capacitat per retenir el talent al nostre país. Cal construir propostes des de la confiança en la capacitat de gestió i el govern de les universitats.

 

Universitats accessibles i de qualitat

 • Endegarem una reforma del sistema de governança de les universitats, per garantir que funcionin en consonància amb els interessos generals de la societat, respectant la democràcia interna i l’autonomia universitària.
 • Farem un esforç pressupostari progressiu per apropar el finançament de la universitat als nivells dels països de l’OCDE.
 • Facilitarem que el fraccionament de la matrícula en 10 mensualitats no suposi costos addicionals.
 • Establirem un sistema de beques i altres ajuts que permetin que ningú pugui deixar d’accedir a la universitat per manca de recursos econòmics, si té els requisits acadèmics suficients.
 • Revisarem la política de preus i taxes.
 • Promourem un espai de coneixement mediterrani i l'oferta educativa de les universitats catalanes a l'exterior.

Un compromís amb la investigació

 • Apostem per un canvi profund en el model d’investigació on l’èxit es basi en la productivitat científica i no en una sèrie de privilegis adquirits.
 • Fomentarem la recerca base de qualitat com a estratègia de competitivitat econòmica i destinarem una part variable del finançament en funció dels resultats científics.
 • Ampliarem els ajuts a la recerca per a personal investigador novell i post-doctoral, així com els programes de retenció de talent.
 • Dissenyarem un itinerari de carrera acadèmica que deixi clars els mecanismes d’accés, d’estabilització i de promoció.
 • Eliminarem els contractes dels “falsos associats” i impulsarem una contractació no precaritzadora.
 • Promourem els grups de recerca per dinamitzar la iniciativa investigadora i afavorir la captació de finançament extern.

Fitxers adjunts: