Sector agroalimentari i Món rural

Aliments bons, sans i segurs. Per l’equilibri territorial i la igualtat d’oportunitats en el món rural: realitats, demandes i solucions.

Imatge il·lustrativa de 'Sector agroalimentari i Món rural'

L’agricultura i la ramaderia de Catalunya tenen un paper fonamental com a garants del nostre territori, del nostre paisatge, de la biodiversitat i de les oportunitats que ens ofereixen. 

El sector agroalimentari català és un dels motors de l’economia de Catalunya, amb una facturació de més de 18.000M €/any, i un dels sectors que pot ajudar al país a sortir de la crisi.

La població en el món continua creixent i la demanda mundial d’aliments s’incrementa un 15% cada any. Aquest és un fet molt positiu per al sector que amplia les possibilitats d’internacionalització i promoció dels productes catalans, i és per això que cal una nova estratègia.

Per als i les socialistes, la ciutadania del món rural ho és de ple dret i cal garantir la seva qualitat de vida. Per això ens comprometem a defensar el desenvolupament i el benestar de tots els habitants de la Catalunya rural. I ho farem corregint la manera com s’han abordat aquestes polítiques en el passat, habitualment dissenyades i dirigides des de l’exterior, i alienes a les realitats locals de les zones de muntanya i del món rural.

 

El sector agroalimentari, motor econòmic

 • Activarem un Pla de Xoc per fer front a la crisi del sector agrari i pesquer, en la línia del de març de 2010.
 • Abonarem els deutes pendents amb el sector, establint un calendari de pagament.
 • Potenciarem els productes de proximitat, millorarem l'etiquetatge i promourem el turisme rural, així com una aposta decidida per la internacionalització.
 • Defensarem una adequada aplicació de la PAC i la Política Pesquera Europea que atengui els interessos de la pagesia i el sector pesquer català.
 • Fomentarem la cooperació a l'hora d'emprendre iniciatives noves al sector.
 • Exigirem al Govern espanyol que reprengui l'aplicació de la Ley de Desarrollo Rural Sostenible, amb la finalitat de millorar l'economia de les zones rurals.
 • Treballarem per garantir un preu just de venda als productors.
 • Fomentarem l’exercici de la titularitat compartida de les explotacions agràries per reconèixer plenament els drets de les dones en el sector agrari.
 • Apostarem per més inversió en infraestructures (regadius i camins rurals) i serveis públics per evitar la despoblació.
 • Afavorirem una pesca sostenible, responsable i rendible.
 • Incentivarem que els joves se sentin atrets per romandre al món rural: formació, plataformes de comerç electrònic, foment de la indústria, més innovació, recerca i transferència tecnològica.

Fitxers adjunts: