Pimes i Autònoms

Fem possible que idees innovadores es converteixin en projectes empresarials competitius i amb potencial de creixement.

Imatge il·lustrativa de 'Pimes i Autònoms '

Catalunya és un país de petites i mitjanes empreses, autònoms i emprenedors que tenen un paper important en la generació de riquesa i la creació de llocs de treball.

Per a moltes persones aturades, la creació d’una empresa o emprenedoria s’està convertint en l’única alternativa sòlida a la desocupació. Es converteix en una necessitat obligada per la situació econòmica i és per això que és imprescindible trobar aquí la complicitat de les institucions i administracions públiques, sobretot pel que fa a la política fiscal i el finançament. Donar-los suport és clau per mantenir el seu pes en la nostra economia. Hem de recuperar la confiança en les nostres possibilitats i en el nostre model empresarial i d'emprenedoria, de teixit industrial i productiu.

El potencial de creixement de Catalunya depèn de la capacitat de convertir idees innovadores en projectes empresarials competitius i amb potencial de creixement. Per això és necessari apostar decididament pels emprenedors i els autònoms.

 

Eliminant obstacles al treball autònom

  • Reforçarem la xarxa Inicia i mirarem d’ampliar la xarxa d’inversors privats i business angels.
  • Donarem suport a l’emprenedoria i a la promoció del talent femení.
  • Crearem línies de suport per atraure i facilitar la implantació d’emprenedors en espais com els parcs científics i tecnològics. 
  • Articularem una llei de "segona oportunitat" per impedir el sobreendeutament de les famílies, els petits empresaris i els autònoms.

Les PIMES com a motor

  • Potenciarem l'adaptació de les PIMES a activitats de major valor afegit i a la seva internacionalització. 
  • Impulsarem el desenvolupament i la implantació de les teconologies d'informació i les comunicacions en les PIMES.
  • Impulsarem una logística més eficient i eficaç, potenciant una xarxa de centres i plataformes intermodals, aplicant recursos avançats en TIC.
  • Donarem suport a la participació de les empreses en programes i projectes comunitaris (Horitzó 2020 i Fons FEDER).

Fitxers adjunts: