Persones amb discapacitat

La igualtat d’oportunitats ens fa iguals en drets. Per la seva inclusió plena i efectiva en igualtat de condicions.

Imatge il·lustrativa de 'Persones amb discapacitat'

Els i les socialistes catalans entenem que les persones amb discapacitat són subjecte de drets: tenen els mateixos drets i les mateixes obligacions que la resta de ciutadans i ciutadanes.

Per això és imprescindible treballar perquè tinguin les mateixes condicions per poder exercir-los. Dignitat, autonomia personal, no discriminació i igualtat d’oportunitats. Les persones han de ser valorades per les seves capacitats humanes i personals, per damunt de les seves limitacions, discapacitats i diversitats funcionals. Aquesta és la nostra premissa en la defensa d’una societat més integradora i socialment més justa.

 

Potenciant l'autonomia de les persones 

  • Adaptarem les normatives a la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, prevenint i eliminant tot tipus de discriminació cap a les persones amb discapacitat i/o trastorn mental.
  • Acordarem amb les entitats un Pla de Suport a les Persones amb Discapacitat i/o Trastorn Mental, fent èmfasi en els drets a l’educació, al treball i a la protecció social.
  • Desenvoluparem la Llei d’Accessibilitat.

Treball digne i per a tothom

El dret al treball és l’eix central de les polítiques socials i allò que garanteix la inclusió i la cohesió social. És per això que:

  • Situarem la persona en el centre i, mitjançant un acord social, reformularem el treball protegit i el treball amb suport per garantir el dret al treball a les persones amb discapacitat i a les que tenen més dificultats d’inserció laboral. 
  • Vetallarem pel compliment de la quota legal de reserva del 2% a favor de persones amb discapacitat. 
  • Promourem la contractació pública responsable, impulsant clàusules socials i contractes reservats, a fi de garantir la presencia de les Empreses d’Inserció i els CET’s en la gestió de serveis i/o el subministrament de productes. Garantirem el reconeixement institucional i representatiu del sector. 

Per una nova cultura de les capacitats

  • Impulsarem l'elaboració d'una nova Llei de Discapacitat catalana que gareteixi a les persones amb discapacitat el ple exercici dels drets de ciutadania. 
  • Prioritzarem les capacitats de qualsevol persona per sobre de les discapacitats, lluitant contra qualsevol tipus de discriminació i promovent un canvi de percepció cap a la consideració de totes les persones com a ciutadans i ciutadanes de ple dret. 
  • Crearem un canal d'informació i difusió de tots els suports i recursos existents a l'abast de les persones amb discapacitat, en matèria de promoció de l'autonomia personal. 

Fitxers adjunts: