Ocupació

Contra l’atur i la precarietat laboral. Per la creació de llocs de treball i noves oportunitats laborals.

Imatge il·lustrativa de 'Ocupació '

La creació d’ocupació ha de ser el nucli de la política econòmica del país. Els i les socialistes situem el treball al centre de l’acció del govern concertadament amb els agents socioeconòmics.

Cal atendre a les persones desocupades i a les ocupades també, però sobretot és imprescindible crear les condicions òptimes per a què es torni a crear ocupació, invertint en allò que fa a les empreses competitives: formació, innovació i internacionalització; i reforçant l’emprenedoria. És necessari afrontar amb urgència el problema de l’atur i tractar amb especial atenció els col·lectius més desafavorits, perquè ningú quedi exclòs de l’oportunitat de tenir un lloc de treball.

La darrera Reforma Laboral aprovada pel Govern del PP, amb el suport de CiU, implica una retallada de drets per als treballadors i les treballadores, un increment de la precarietat laboral i salarial, i el trencament del pacte social. A Catalunya, el Govern de CiU s’ha desentès de les polítiques actives d’ocupació, donant l’esquena a la ciutadania i responsabilitzant a l’aturat en la recerca de feina.

 

Competir per capacitats i producció de valor afegit, no per salaris baixos

 • Recuperar els nivells d’ocupació d’abans de la crisi serà la nostra prioritat, orientant totes les decisions a la creació d’ocupació de qualitat.
 • Promourem un creixement equilibrat, sostenible i inclusiu, lliure d’explotació i de qualsevol discriminació.
 • Recuperarem el diàleg social estable i rellevant en l’actuació pública, així com els pactes entre govern, sindicats i empresariat.
 • Impulsarem la derogació de la reforma laboral del PP i aprovarem un Nou Estatut dels Treballadors com a carta de drets laborals que reequilibri la relació entre ambdues parts.
 • Restablirem la fortalesa de la negociació col·lectiva com a mecanisme de distribució de la riquesa que es genera i millora de l’organització de l’empresa.
 • Potenciarem el principi de la causalitat en la contractació i simplificarem els models administratius dels contractes.
 • Acabarem amb la figura dels falsos autònoms i les beques que encobreixen contractes de treball.
 • Proposem un increment del Salari Mínim Interprofessional (SMI) fins a un 60% de la remuneració mitjana i acabar amb la devaluació i la desigualtat salarial.
 • Reforçarem la Inspecció Laboral com a garant del compliment de les condicions laborals i per combatre l’explotació laboral i l’economia submergida.
 • Reforçarem el Servei d’Ocupació per tal que esdevingui el servei integral que treballadors i empreses necessiten, i col·labori amb el món local i els agents socioeconòmics.

Treball digne i per a tothom 

 • Farem un Pla de Xoc contra l’atur per als  joves, majors de 45 anys i persones aturades de llarga durada.
 • Situarem la persona en el centre i, mitjançant un acord social, reformularem el treball protegit i el treball amb suport per garantir el dret al treball a les persones amb discapacitat i a les que tenen més dificultats d’inserció laboral.
 • Vetllarem pel compliment de la quota legal de reserva del 2% a favor de persones amb discapacitat. 
 • Impulsarem una Llei d’Usos del Temps i Horaris amb tres objectius centrals: 
  • Garantir l'accés laboral en igualtat d'oportunitats a les dones. 
  • Fomentar la conciliació de la vida personal, familiar i laboral de dones i homes. 
  • Adaptar els horaris dels equips i serveis públics a les noves realitats. 
 • Protegirem la maternitat i la paternitat, desenvolupant les fórmules i els incentius necessaris per fer compatible la creació de famílies i el desenvolupament professional. Defensem la progressiva expansió de les baixes maternals i paternals.
 • Lluitarem per l’eradicació de la bretxa salarial entre homes i dones: a igual dedicació i responsabilitat, igual salari.
 • Concretarem un pla públic d’acreditació professional per a totes les persones desocupades i amb contractes temporals al llarg de la legislatura, fent seguiment i avaluació anual.
 • Garantirem com un dret efectiu l’acompanyament individualitzat a cada persona desocupada en la prestació dels serveis ocupacionals. Apostem per un fons europeu de prestacions d’atur compartit.

Per una economia social i solidària

 • Impulsarem una Llei de Bases de l‘Economia Social i Solidària per promoure el sector i donar-li visibilitat.
 • Potenciarem el cooperativisme de manera que tingui un paper més actiu a l'hora de desenvolupar les polítiques públiques.
 • Atorgarem un paper central a l’economia social en polítiques de promoció econòmica local.
 • Promourem la contractació pública responsable, impulsant clàusules socials i contractes reservats, a fi de garantir la presència de les Empreses d'Inserció i els CET's en la gestió de serveis i/o el subministrament de productes. Garantirem el reconeixement institucional i representatiu del sector. 
 • Enfortirem la banca ètica, la banca cooperativa i altres instruments específics de l’economia social i el cooperativisme. 
 • Fomentarem l’economia en el Km 0, afavorint la producció i el consum de proximitat, i fent que la ciutadania conegui l’abastament de l’oferta.

 

Durant el 2013, des del PSC vam iniciar la campanya Perquè volem viure en dignitat, per denunciar la situació d’emergència social que viu Catalunya i demanar un acord per a la dignitat que vagi més enllà d’ideologies. Pel que fa a l'ocupació, els i les socialistes catalans defensem una reforma de la Renda Mínima d’Inserció (PIRMI) i l'impuls a la Renda Garantida de Ciutadania (RGC).

Fitxers adjunts: