Sostenibilitat i Medi ambient

Pel benestar de les futures generacions. Protegim el medi i la biodiversitat. Una aposta per l’economia verda i la sostenibilitat.

Imatge il·lustrativa de 'Sostenibilitat i Medi ambient '

La lluita per la sostenibilitat mediambiental és una qüestió política de present i futur. Mentre el canvi climàtic ens recorda que l’actual sistema productiu cada cop és menys eficient en un sentit ambiental, la crisi econòmica s’erigeix com la possibilitat d’adaptació a nous motors econòmics que també són generadors de llocs de treball.

L’eficiència energètica, la recerca i la innovació, la reducció de la dependència energètica externa, els canvis en la mobilitat, la construcció... Els reptes mediambientals s’han d’afrontar a nivell governamental, però també a nivell individual, amb un canvi en la nostra societat en què es prengui consciència que la cura del medi ambient i l’impuls de la sostenibilitat són el millor llegat per a les generacions futures.

 

La lluita contra el canvi climàtic, un deure moral

- Farem una Llei de Canvi Climàtic i Energia per iniciar una transició energètica a Catalunya, centrada en l’objectiu de passar a les energies renovables i descarbonitzar l’economia per a l'any 2050, marcant objectius per al 2025, 2030 i 2040. Dins d’aquesta llei:

 • Convertirem l’Institut Català de Finances en un autèntic instrument públic d’inversió verda.
 • Crearem una Oficina Catalana del Canvi Climàtic.
 • Promourem iniciatives de generació distribuïda i donarem suport a les xarxes tancades (smart grids).
 • Potenciarem l’autoproducció energètica i donarem suport al cooperativisme en aquest sector.
 • Promourem auditories energètiques en grans empreses i en les administracions públiques.
 • Impulsarem un programa de rehabilitació i eficiència energètica d’edificis i habitatges - especialment de la gent gran -, amb el doble objectiu de lluitar contra el canvi climàtic i generar llocs de treball.
 • Crearem un Fons per a l’impuls de l’eficiència energètica, per renovar 400 edificis públics de la Generalitat amb programes d’estalvi i eficiència energètica, i per disposar de 40MW en potència fotovoltaica als teulats, obert a la col·laboració i participació dels municipis catalans.
 • Donarem suport a la comercialització de productes d’alta eficiència energètica i baix consum en els equipaments domèstics, i promourem que sigui identificable en tots els productes el grau d’eficiència energètica que tenen.

- Farem de la mitigació i l’adaptació al canvi climàtic una prioritat de govern, i un dels nous grans motors econòmics del país i generador de llocs de treball.

- Incorporarem la sostenibilitat com a un dels vectors principals del nostre model de creixement econòmic.

- Impedirem la privatització dels recursos naturals i assegurarem els equilibris del medi natural i el seu aprofitament econòmic.

- Tornarem a fer de les polítiques de transport col·lectiu una política social, de cohesió territorial i de protecció mediambiental.

La transició energètica

 • Elevarem la política energètica al màxim nivell estratègic del Govern i treballarem per fer de l'energia un dret universal.
 • Impulsarem una transició ecològica de l'economia que permeti el desenvolupament de les energies renovables. 
 • Impulsarem la competència solvent en el mercat elèctric mitjançant totes les fórmules disponibles (informació, impuls a les cooperatives, etc.).
 • Potenciarem l'autoconsum i defensarem l'eliminació de restricciones a l'ús de l'energia solar. 
 • Ampliarem els incentius econòmics a la rehabilitació d’edificis i habitatges amb criteris d’estalvi i eficiència energètica.
 • Desplegarem l'Estratègia Catalana d'Eficiència Energètica (ECEE), amb edificis i indústries de "consum zero", amb l'ús de línies directes i distribució tancada que ens permet generar energia renovable en els punts de consum.
 • Treballarem per a la reconversió solar de la indústria. Impulsarem bio-refineries, així com la utilització de recursos biològics per una indústria química verda, farmacèutica i cosmètica orgànica. En aquest sentit, considerem la indústria agroalimentària ecològica motor de la transició de la petroquímica a la fitoquímica. 
 • Rebutgem l'extracció d'hidrocarburs per fractura hidràulica (fracking). 
 • Rebutgem l'energia nuclear com a solució al llarg termini. Demanarem el tancament dels reactors d’Ascó i Vandellòs al final del seu cicle operacional.
 • Redinamitzarem el programa de creació de Zones de Desenvolupament Prioritari d’Energia Eòlica.

L’aigua, dret fonamental

 • Revertirem el procediment de privatització d’Aigües Ter‐Llobregat, que va en contra del sistema de gestió del cicle de l’aigua i en contra dels interessos de la ciutadania i els ens locals.
 • Impulsarem un debat sobre la gestió dels recursos hídrics a Catalunya, amb l'objectiu d'assolir un Pacte Nacional sobre l'Aigua. 
 • Considerem que l'abastament en baixa ha de ser abordat des de l'administració més propera a la ciutadania i amb la fórmula que en cada cas resulti més adequada per a la sostenibilitat i l'excel·lència en la gestió optant, quan sigui possible, per la gestió pública. 
 • Rebutgem la utilització del cànon de l’aigua per suplir necessitats financeres de la Generalitat.

Avançar cap al Residu Zero 

 • Apostem per la reducció de residus mitjançant la prevenció i introducció de noves tecnologies que incrementin el reciclatge i la reutilizació de residus. Considerem que el millor residu és aquell que no es genera.
 • Prioritzarem noves infraestructures de tractament i valorització.
 • Farem una aposta exhaustiva pel sector, incloent tots els subsectors i tecnologies, generant el màxim de llocs de treball (que són no deslocalitzables) en l’entorn on es troba.
 • Treballarem per realizar els canvis normatius necessaris per avançar en la prevenció i el tancament del cicle de materials, ja que els sectors generadors de productes que deriven en residus han d'assumir un paper més important en la distribució de responsabilitats sobre aquests residus. 
 • Farem campanyes continuades a tot Catalunya d'acord amb els ajuntaments des d'ara fins 2020 sobre reciclatge i valoració.

Protegint l'entorn natural

 • Finalitzarem el mapa de Parcs Naturals del país.
 • Posarem en marxa un ambiciós Pla d’Usos dels Boscos catalans que, per una banda, afavoreixi uns boscos més sans i potents i, per l’altra, puguin tenir usos ramaders i d’aprofitament de la biomassa.
 • Aprovarem una nova Llei de la Biodiversitat i Patrimoni Natural.

Fitxers adjunts: