Llengua

La llengua és transmissora de cultura i saber. Definidora d’identitats personals i col·lectives. És igualtat, convivència i respecte.

Imatge il·lustrativa de 'Llengua'

Per al PSC, la llengua - i la política lingüística que li dóna cobertura - és molt més que un signe inequívoc de la nostra identitat. És també cohesió social, conformació de la ciutadania i igualtat d’oportunitats. En un món complex, i en una Catalunya canviant i diversa, cal una òptica àmplia que plantegi una gestió multilingüe transversal adreçada a tenir una societat preparada lingüísticament.

Els i les socialistes refermem el nostre compromís amb la defensa del català, la nostra llengua pròpia, però no exclou sinó que suma el paper social  del castellà,  llengua de molts catalans i catalanes. Cal treballar per fer desaparèixer, de l’escenari social i polític, la confrontació entre llengües que posa en risc la convivència i el patrimoni lingüístic comú.

La política lingüística que volem es fonamenta en deu principis bàsics: la superació de l’enfocament reduccionista tradicional; la defensa del model educatiu vigent; la garantia de la formació lingüística de la població adulta com un dret; el treball imprescindible amb els ens locals, organitzacions i societat civil; les accions dialogades amb els sectors per aconseguir l’ús normal del català en tots els àmbits; el multilingüisme com a futur; la preparació i competència en llengües estrangeres; la implicació i coresponsabilitat del Govern espanyol; la coordinació, planificació i garantia dels recursos imprescindibles, així com l’eficiència en la seva execució.

 

Enfortir el català a Catalunya, a Espanya i a Europa

  • Defensarem la implantació del plurilingüisme oficial al conjunt d’Espanya.
  • Treballarem perquè la llengua catalana pugui ser utilitzada en totes les institucions de l’Estat i de la UE on encara no és present.
  • Consolidarem el sistema d’immersió lingüística que garanteix un sol model de societat amb igual accés al coneixement.
  • Garantirem que en les polítiques per a l’ocupació per a joves i adults hi hagi formació en competències lingüístiques, especialment en llengua catalana.
  • Impulsarem plans de suport i foment perquè la població adulta pugui adquirir també competències lingüístiques.
  • Garantirem el desplegament de la Llei de l'Occità, aranès a l’Aran.

Fitxers adjunts: