Indústria, Recerca i Innovació

Donem suport a la indústria i a un nou model econòmic basat en la recerca i la innovació. Més recursos i noves oportunitats.

Imatge il·lustrativa de 'Indústria, Recerca i Innovació '

La indústria catalana ha estat sempre un dels principals motors econòmics de Catalunya: aporta més valor, genera ocupació de més qualitat i permet que Catalunya sigui una economia oberta i exportadora.

En els darrers anys, des del Govern català s’ha deixat perdre teixit industrial i del coneixement, en comptes d’enfortir-lo i posicionar-lo adequadament en una competència globalitzada. A més, la crisi econòmica ha comportat canvis molt profunds que han reconfigurat la nostra estructura productiva i aquesta s’haurà de modernitzar i adaptar al nou cicle econòmic per ser encara més competitiva.

El futur econòmic de Catalunya passa per un creixement basat en el coneixement. Volem que Catalunya sigui el país del talent i el coneixement, i un pol internacional de primer nivell de recerca i innovació.

 

La indústria, prioritat de país

- Defensem una nova política industrial basada en:

  • Centres d’excel·lència de formació professional concertats amb els agents econòmics i socials.
  • Vehicles d’inversió, de capital risc i d’instruments público‐privats de desenvolupament de noves activitats industrials al voltant de l’R+D+i.
  • Noves polítiques d’atracció d’inversions i talent.
  • Polítiques que permetin anticipar tendències i prevenir processos de transformació i desindustrialització.
  • Polítiques de promoció exterior de la realitat industrial de Catalunya, d’acompanyament dels processos d’internacionalització i dimensionament de les empreses.

- Dotarem la nova política industrial de més i nous instruments, incorporant les conclusions del Pacte Més Indústria a l’actuació del Govern.

- Fomentarem la política industrial 4.0 per fer viable la transició energètica, des de la concepció de les ciutats i la indústria, fent que siguin capaces de generar la seva pròpia energia i que incorporin tecnologia per a la gestió de l'oferta i la demanda, amb una agenda digital de l'economia. 

- Crearem una línia de suport als Nuclis Tecnològics.

- Democratitzarem l’emprenedoria mitjançant ajudes i la potenciació d'incubadores i acceleradores d’empreses.

- Constituirem un Fons de Transferència de Tecnologia que impulsi de manera activa els avenços en matèria de R+D de les universitats catalanes i dels Centres Tecnològics al teixit empresarial català.

- Promourem que el sistema de recerca català impulsi un banc d’idees creatives.

- Farem un pla de gestió dels principals polígons industrials de Catalunya per optimitzar recursos i millorar els serveis que necessiten les empreses.

- Apostarem per assolir que tots els polígons de Catalunya tinguin accés a la Xarxa a 100Mbps mínim.

Un impuls decisiu als projectes de recerca i innovació

  • Garantirem que els pressupostos per al període 2016‐2020, com a mínim siguin suficients per complir l’objectiu global (públic + privat) de despesa en R+D del 2% del PIB, cercant la màxima sinergia entre el conjunt dels fons públics i els privats.
  • Apostarem per plataformes d’innovació i polítiques proactives per generar ecosistemes locals d’innovació.
  • Concentrarem els esforços pressupostaris en projectes d’alt impacte tecnològic i que agrupin grans empreses, PIMES, universitats, centres de recerca i centres tecnològics.
  • Promourem la fabricació de proximitat: la impressió 3D, la universalització del disseny i la producció personalitzada en proximitat.

Fitxers adjunts: