Gent gran

Per un envelliment digne i segur. La gent gran és un actiu per la societat: experiència, coneixements i saviesa.

Imatge il·lustrativa de 'Gent gran'

La gent gran té, en el seu conjunt, un gran pes en la nostra societat i ara, més que mai, amb la crisi econòmica està recuperant el protagonisme. La pèrdua de renda disponible amb l’augment de preus, copagaments i pèrdua real de poder adquisitiu de les pensions situen a les persones grans amb més dificultats per fer front a la situació econòmica.

Els i les socialistes considerem l’envelliment com una etapa de la vida que no ha de comportar cap disminució de drets ni de reconeixement, per això apostem per polítiques públiques que facilitin l’envelliment actiu i productiu, no només lligat a l’àmbit del treball. Defensem una vellesa digna.

 

Per un envelliment actiu 

 • Apostem per un model en què mantingui el poder adquisitiu de les pensions i per augmentar paulatinament les pensions més baixes.
 • Treballarem amb les entitats de gent gran perquè, en el procés d'envelliment, totes les persones puguin desenvolupar al màxim la seva independència i autonomia.
 • Potenciarem el voluntariat entre la gent gran.
 • Potenciarem la pràctica de l'activitat física i l'esport saludable. 
 • Impulsarem la creació o reconversió d'espais de gent gran com a fòrums per al debat social i polític. 
 • Garantirem els drets de les persones grans reforçant els protocols de prevenció contra el maltractament i l’abús de les persones grans.
 • Fomentarem l’ús del document de voluntats anticipades i l’acompanyament al final de la vida. Reivindiquem el dret a la mort digna sense patiments i assistida clínicament. 

Millorant l'atenció a les persones amb dependència

 • Adequarem els serveis socials i sanitaris per donar qualitat de vida als anys amb un enfocament comunitari d’atenció a la cronicitat i la dependència que garanteixi una atenció integral i integrada, continuada i acreditada basada en les necessitats de les persones i famílies i pròxima al seu entorn.
 • Acordarem amb les entitats representants dels usuaris, treballadors, professionals i gestors les reformes per garantir el compliment de la llei de Serveis Socials.
 • Recuperarem els diferents nivells de finançament.
 • Farem un Pla Especial d’incorporació de la dependència moderada i l’atenció a les persones en llista d’espera, prioritzant de manera immediata les grans dependents per tal que puguin accedir a serveis i prestacions. 
 • Reduirem l'actual déficit d'equipaments residencials amb la construcció de nous equipaments públics. 
 • Restablirem les prestacions econòmiques vinculades per garantir l’accés a les persones que necessiten una residència, especialment a aquelles que estan en situació d’especial risc social.
 • Revertirem les mesures que ha fet el Govern i que han comportat l’augment del copagament dels usuaris.
 • Crearem una plataforma de serveis integrats de proximitat que presti els serveis que necessiten les persones en situació de dependència.

Fitxers adjunts: