Europa

Per una Unió Europea alternativa. L’Europa de la justícia social, la igualtat i la llibertat.

Imatge il·lustrativa de 'Europa'

Les institucions europees han estat aplicant, fins a dia d'avui, unes polítiques socioeconòmiques d’austericidi que aprofundeixen la crisi i les desigualtats socials.

Hem de dir prou a les polítiques de retallades aplicades sense escrúpols per obrir una nova finestra a polítiques de justícia social, ocupació, creixement sostenible i solidaritat a Europa.

Cal capgirar la lògica de les decisions a Europa. Ens cal un nou model que va molt més enllà de la governança de l’euro i l’estabilitat financera, un model que implica la defensa dels drets socials i laborals de la ciutadania europea. Construïm una Unió Europea alternativa, fem possible un profund canvi per una Europa més social, democràtica i solidària.

 

Aprofundir la democràcia en una Europa social i federal

 • Considerem que el model federal de sobiranies compartides és el millor per gestionar el món actual i defensem una Unió política.
 • Defensem una transició europea cap a estructures polítiques i financeres que permetin un govern econòmic federal, com a tresor comú, la creació d’eurobons, un increment del pressupost europeu i una reforma del Banc Central Europeu.
 • Apostem per un paper reforçat del Parlament Europeu.
 • Tenim com a horitzó la creació d’una veritable Europa social, harmonitzant les proteccions socials cap amunt, i on els Estats membres tenen el deure de complir els objectius socials.

Un gir econòmic necessari a la zona euro 

 • Lluitarem per un Green New Deal for Europe, on s’impulsi un pla d’inversió de creació de llocs de treball i de transició energètica a l’escala continental.
 • Defensem la flexibilització dels objectius de dèficit i una coordinació macroeconòmica més equilibrada.
 • Apostem per una conferència europea per tractar el tema dels deutes públics. 
 • Prioritzarem la lluita coordinada contra els paradisos fiscals i una harmonització fiscal. 

Més Catalunya a Europa, més Europa a Catalunya 

 • Continuarem lluitant per l’ús oficial del català a les diferents institucions comunitàries.
 • Reforçarem la participació de la Generalitat en les diferents institucions de la Unió i defensem que el Parlament de Catalunya pugui intervenir en el procés de control de la subsidiarietat.
 • Potenciarem la capitalitat de Barcelona de la Unió per la Mediterrània i donarem un impuls a l’Euroregió Pirineus-Mediterrània.

Valors bàsics de la cooperació internacional 

 • Defensem la cooperació pel desenvolupament, el foment de la pau i la defensa dels drets humans com a polítiques públiques. 
 • Apostem per les ONG de Catalunya que sostenen la tasca solidària arreu del món.
 • Incorporarem programes d’educació pel desenvolupament i la perspectiva de gènere a totes les polítiques de cooperació internacional pel desenvolupament. 
 • Promourem i donarem suport a les actuacions de les administracions locals en matèria de cooperació internacional pel desenvolupament, foment de la pau i defensa dels drets humans. 

Fitxers adjunts: