Esports

L’esport, més enllà del lleure i l’activitat física: salut, solidaritat, sacrifici, superació i respecte.

Imatge il·lustrativa de 'Esports'

La política esportiva va molt més enllà del lleure i mereix una protecció especial en temps de crisi. L’esport és un dret individual i col·lectiu, un instrument que afavoreix la salut, el benestar físic i psíquic, i millora la convivència i la integració en la societat. L’esport compleix una important funció social i educativa en la promoció de valors com el treball en equip, la solidaritat, el sacrifici, la superació i el respecte a les normes. L’esport és també creador de llocs de treball, motor econòmic i de projecció internacional de Catalunya.

Els i les socialistes treballem per a la universalització de l’esport amb l’objectiu de facilitar la pràctica esportiva del major nombre de ciutadans i ciutadanes, arreu del territori i en totes les edats.

 

L'esport, una eina per a l'ocupació i el benestar 

  • Recolzarem el paper proritari de la pràctica esportiva de base a les polítiques d'esports. 
  • Crearem una confederació de l’Esport Català i ens oposem a la Llicència Esportiva Única.
  • Defensem la universalització de la pràctica física-esportiva, potenciarem els consells esportius i crearem un programa d’ajuts socials destinats a la pràctica esportiva de base.
  • Promourem la mutualitat esportiva per als menors de 13 anys.
  • Potenciarem el turisme esportiu català com a eina de promoció econòmica. 
  • Fomentarem l’esport femení, garantint la pràctica esportiva femenina en totes les disciplines i categories, i recolzant les dones esportistes professionals.

Fitxers adjunts: