Dependència

Una vida digna per a les persones amb dependència i el seu entorn familiar: recursos, drets i prestacions.

Imatge il·lustrativa de 'Dependència'

Amb la Llei de Dependència de 2007, hem passat del model d'atenció social assistencial, orientat a les persones amb carència de recursos, al reconeixement d'un nou dret social de ciutadania, que té com a objectius fomentar l'autonomia personal i donar suport a les persones en situació de dependència. Aquesta era una necessitat real i una responsabilitat política i del conjunt de la societat per donar resposta a les demandes d’atenció a situacions molt complicades per a les persones i les seves famílies: el dret a ser atès. Aquest nou dret ha generat ocupació, ha donat autonomia a les persones i ha atorgat drets a les persones cuidadores.

La paràlisi de la Llei de Dependència, a mans dels Governs de CiU i el PP, ha deixat a moltes persones sense drets i a la gent gran sense prestacions ni serveis, incrementant les desigualtats socials i generant més desesperació i sensació de desemparament als milers de ciutadans i ciutadanes afectats: persones grans, persones amb discapacitat, persones amb malalties mentals, cuidadors/es i persones amb pensions més baixes. És cert que la Llei necessitava més diners públics i una millor distribució de la despesa, però són els Governs del PP i la desídia del Govern de CiU els que posen en risc la sostenibilitat del sistema.

La Llei de Dependència s’ha d’adaptar a l’actual context sense perdre els seus objectius, en primer lloc el dret a ser atès. Els principis bàsics amb què vam configurar la Llei segueixen essent vàlids, combinant les necessitats de les persones dependents i dels que en tenen cura, així com la promoció dels serveis professionals.

 

Millorant l'atenció a les persones amb dependència 

  • Adequarem els serveis socials i sanitaris per donar qualitat de vida als anys amb un enfocament comunitari d’atenció a la cronicitat i la dependència, que garanteixi una atenció integral i integrada, continuada i acreditada basada en les necessitats de les persones i famílies, i pròxima al seu entorn.
  • Acordarem, amb les entitats representants dels usuaris, treballadors, professionals i gestors, les reformes per garantir el compliment de la Llei de Serveis Socials.
  • Recuperarem els diferents nivells de finançament.
  • Farem un Pla Especial d’incorporació de la dependència moderada i l’atenció a les persones en llista d’espera, prioritzant de manera immediata les grans dependents per tal que puguin accedir a serveis i prestacions.
  • Reduirem l'actual dèficit d'equipaments residencials amb la construcció de nous equipaments públics. 
  • Restablirem les prestacions econòmiques vinculades per garantir l’accés a les persones que necessiten una residència, especialment a aquelles que estan en situació d’especial risc social.
  • Revertirem les mesures que ha fet el Govern i que han comportat l’augment del copagament dels usuaris.
  • Crearem una plataforma de serveis integrats de proximitat que presti els serveis que necessiten les persones en situació de dependència.
  • Donarem un nou impuls al Pla de Suport del Tercer Sector Social per garantir una major col·laboració i coresponsabilitat.
  • Treballarem per l'estabilitat econòmica de les entitats i elaborarem un pla de pagaments a les entitats socials i els proveïdors de serveis públics, de forma que puguin fer la planificació de tresoreria amb garanties. 

 

Fitxers adjunts: