Cultura

La cultura és un dret. És l’espai de llibertat, d’inventiva i creativitat humana, de la vida en comú i dels valors que la sostenen.

Imatge il·lustrativa de 'Cultura '

El nostre sistema cultural està avui amenaçat com a conseqüència de la retallada en els pressupostos públics, l’increment de l’IVA i la consolidació de la cultura com a mer entreteniment. El dret a la cultura que estableix l’Estatut de 2006 se l’ha endut la crisi, la minimització del paper de l’Estat i la renúncia dels actuals Governs a un veritable desenvolupament cultural des de les estructures de país.

És necessari que la cultura adquireixi un paper central en la configuració política, social i econòmica del país i, per això, és indispensable buscar l’acord entre tots, per tal de garantir la seva sostenibilitat i el seu desenvolupament, i assegurar la màxima accessibilitat a la ciutadania i la màxima qualitat dels productes culturals.

 

Cultura, element indestriable

 • Rebutgem rotundament la pujada de l’IVA cultural al 21%. Considerem la cultura una prioritat de govern i un dret universal, no un luxe.
 • Incrementarem progressivament els recursos destinats a la cultura per fomentar la creativitat i el consum cultural per part de la ciutadania.
 • Assegurarem la conservació del patrimoni històric català cultural, documental, material i immaterial, i etnològic.
 • En el marc de la nostra proposta de Pacte Fiscal aprovarem una Llei d’Incentius i Desgravacions per a les inversions i el consum cultural, dins de les competències de la Generalitat.
 • Ampliarem les polítiques actives de suport a la creació cultural i a la indústria cultural i creativa d’increment del consum i exportació cultural. Crearem, amb la participació de l’ICF, programes de capital-risc i capital-llavor dedicats a la cultura.
 • Enfortirem els serveis públics per garantir l’accés als béns culturals i consolidarem la xarxa d’equipaments per a la promoció i la difusió artística. En aquest sentit, incrementarem la col·laboració dels mitjans de comunicació públics amb la creació i la indústria cultural.
 • Establirem un marc competencial que s’avingui a una concepció de país descentralitzat, que reconegui i integri tots els pobles i ciutats catalanes i que garanteixi una xarxa de proximitat.
 • Recuperarem la inversió necessària per mantenir i incrementar el sistema públic de biblioteques.
 • Reformarem en profunditat la CoNCa per tal que guanyi més influència i més competències.
 • Establirem una nova regulació de l’associacionisme cultural que atorgui protagonisme i avantatges fiscals al tercer sector.
 • Apostem per un marc normatiu que respecti els drets d'autor i que garanteixi l'accés universal.  
 • Agilitzarem la tramitació administrativa en la concertació de serveis amb el tercer sector cultural. 

Fitxers adjunts: