El Congrés aprova la creació d'una subcomissió per substituir la LOMCE

  • Actualitzat:
  • Creat:

Manuel Cruz subratlla la "necessitat d'aconseguir definitivament un ampli acord social, polític i institucional sobre l'educació que asseguri un model educatiu públic estable i de qualitat"

Manuel Cruz, durant la seva intervenció a la Comissió
Manuel Cruz, durant la seva intervenció a la Comissió

La Comissió d'Educació del Congrés ha aprovat avui la proposta  de creació d'una subcomissió per aconseguir un gran Pacte d'Estat Social i Polític per l'Educació, que servirà de base per elaborar una nova Llei educativa que substitueixi a la Lomce. El text aprovat contempla també la suspensió del calendari d'implantació de tots els aspectes de la pròpia Lomce que encara no hagin entrat en vigor.

El diputat del PSC i portaveu d'Educació del Grup Socialista, Manuel Cruz, ha subratllat la “necessitat d'aconseguir definitivament un ampli acord social, polític i institucional sobre de l'educació, que asseguri un model educatiu públic estable i de qualitat, que garanteixi que com a dret es desenvolupa al llarg de tota la vida, que faci possible un sistema educatiu universitari i no universitari fonamentat en la igualtat i en l'equitat, assentat en la inclusió, orientat a l'excel·lència en els resultats i basat en la cooperació institucional i a la disposició a la millora contínua en totes les institucions educatives”.

Aquest acord –ha dit el portaveu socialista- “ha d'estar sustentat en un enorme grau de legitimitat i tenir tres grans pilars que s'han d'articular des del Congrés dels Diputats: un acord amb les forces polítiques i parlamentàries, un altre amb la comunitat educativa, i un acord institucional que permeti la participació dels governs autonòmics que tenen les competències educatives i per això són una peça essencial en el pacte”.

Cruz ha apel·lat a “fer un esforç per construir les reformes del sistema educatiu des del diàleg, recuperant el sentit constitucional del dret a l'educació, garantint la igualtat d'oportunitats en l'accés, i recuperant un sistema de beques que permeti l'accés i la continuïtat dels estudis amb independència de la situació econòmica. Assegurant el dret a una equitativa distribució d'oportunitats d'aprenentatge i l'èxit escolar de tots i totes”.

En la seva intervenció, diputat del PSC ha denunciat que “en els últims anys de majoria absoluta del PP, l'educació pública ha estat sotmesa a un procés de fort desprestigi en què es va pretendre deslegitimar tot allò preexistent per instal·lar un nou model educatiu ideologitzat i regressiu, en un context de retallades i normatives que han incidit de forma molt negativa en la igualtat d'oportunitats i en les possibilitats de desenvolupament del nostre país”.

Per a Cruz, “l'educació és un dret fonamental i l'escola pública ha de ser la garantia insubstituïble per a l'efectiu exercici d'aquest dret”. Per això, “s'ha de garantir una oferta de places públiques suficients en tots els nivells educatius i enfortir la cooperació institucional entre totes les administracions, garantint un finançament públic i uns serveis comuns adequats per a tot el sistema educatiu”.

“Cal de reconèixer i consolidar l'aconseguit, de millorar allà on tinguem problemes, de salvaguardar els millors senyals d'identitat del nostre sistema educatiu i, sobretot, de reparar en el menor temps possible l'enorme dany perpetrat en els últims anys”, ha assenyalat

Per donar aquest nou impuls a l'educació, “és necessari anul·lar les disposicions de caràcter regressiu adoptades fins ara i restaurar les esquerdes produïdes en elements sensibles del sistema educatiu”, ha insistit el portaveu socialista. En conseqüència, “és imprescindible fer-ho a través d'un gran acord social i polític per l'educació que aporti al nostre sistema educatiu estabilitat legislativa i normativa d'objectius i recursos”, ha conclòs.

Paraules clau: